Licznik odwiedzin

1


................................................................................
..

Protokó Nr 9

z posiedzenia Zarz康u Ko豉  υwieckiego nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u z dnia 23.02.2012r.

 

W zebraniu uczestniczyli:

- Prezes Ko豉 

- υwczy Ko豉 

- Z-ca υwczego Ko豉 

- Skarbnik Ko豉 

- Sekretarz Ko豉 

Zebranie odby這 si u kol. 

Posiedzenie Zarz康u otworzy Prezes Ko豉, przedstawiaj帷 porz康ek obrad:

          1.       Otwarcie zebrania,

          2.       Odczytanie protoko逝 z ostatniego posiedzenia Zarz康u,

          3.       Rozpatrzenie podania kol. o skre郵enie z listy cz這nków ko豉,

         4.       Inwentaryzacja zwierzyny,

         5.       Omówienie za這瞠 do planów gospodarki 這wieckiej w Okr璕u na lata 2012-2017,

         6.       Sprawa 60-lecia ko豉,

         7.       Przyj璚ie na sta kol.  i przyj璚ia do ko豉 kol..

         8.       Korespondencja,

         9.       Zako鎍zenie.

Ad.2. Protokó z ostatniego zebrania Zarz康u Ko豉 odczyta kol. Sekretarz Ko豉.                                                           Do protoko逝 nie wniesiono 瘸dnych uwag i przyj皻o go jednog這郾ie.

Ad.3. Zarz康 rozpatrzy podanie i podj掖 uchwa喚 o skre郵eniu  zam., 22-470 Zwierzyniec z listy cz這nków Ko豉 Nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u z dniem 31.03.2012r.

Ad.4. Po zapoznaniu si z pismami z Nadle郾ictwa Zwierzyniec i Nadle郾ictwa Józefów i po wys逝chaniu υwczego Ko豉 który przed這篡 informacj ze szkole w ZO w Zamo軼iu i w Nadle郾ictwie Józefów dotycz帷ych przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny – Zarz康 omówi przebieg przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny na poszczególnych obwodach 這wieckich przez wcze郾iej powo豉ne komisje w dniu 03.02.2012r.

Ad.5. Zarz康 omówi za這瞠nia do planu rozwoju gospodarki 這wieckiej w Okr璕u na lata 2012-2017.

Zobowi您a Prezesa Ko豉 do wype軟ienia i przekazania do ZO wype軟ionego druku.

Ad.6. Prezes Ko豉 zapozna zebranych z pismem Starosty Zamojskiego odnosz帷ego si do wielko軼i tenuty dzier瘸wnej za dzier瘸wione obwody 這wieckie nr 282 i 283 w roku 2012r.

Nast瘼nie zapozna zebranych z projektem Uchwa造 Rady Miejskiej w Zwierzy鎍u i Rady Gminy w Radecznicy – w sprawie przyj璚ia programów opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno軼i zwierz徠 na terenach w/w Gmin.

Ad.7. Posiedzenie Zarz康u Ko豉 zako鎍zy Prezes Ko豉 

...........................................................................................

Protokó Nr 8

z posiedzenia Zarz康u Ko豉  υwieckiego nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u z dnia 03.02.2012r.

W zebraniu uczestniczyli:

- Prezes Ko豉 

- υwczy Ko豉

- Z-ca υwczego Ko豉 

- Skarbnik Ko豉 

- Sekretarz Ko豉 

Zebranie odby這 si u kol. 

Posiedzenie Zarz康u otworzy Prezes Ko豉, przedstawiaj帷 porz康ek obrad:

           1.       Otwarcie zebrania,

               2.       Odczytanie protoko逝 z ostatniego posiedzenia Zarz康u,

               3.       Realizacja planów odstrzaów i dokarmiania zwierzyny,

               4.       Inwentaryzacja zwierzyny w bie膨cym roku,

               5.       Sprawa podniesienia,

              6.       Sprawa 60-lecia ko豉,

              7.       Przyj璚ie na sta kol. i przyj璚ia do ko豉 kol.

              8.       Omówienie korespondencji i spraw organizacyjnych,

             9.       Sprawy ró積e,

            10.   Zako鎍zenie.

Ad.2. Protokó z ostatniego zebrania Zarz康u Ko豉 odczyta kol. Sekretarz Ko豉.                                                              Do protoko逝 nie wniesiono 瘸dnych uwag i przyj皻o go jednog這郾ie.

Ad.3. Kol. υwczy przedstawi realizacj wykonania planów pozyskania zwierzyny:

- ob. 這w. nr 282 – pozosta這 do realizacji: 1 cielak i 3 dziki. Nie wykonano odstrza逝 2 kóz sarny,

- ob. 這w. 283 – pozosta這 do realizacji: 1 cielak, 1 byk i 5 dzików,

- ob. 這w. 299 – pozosta這 do realizacji: 4 dziki,

- ob. 這w. 344 – pozosta這 do realizacji: 8 dzików.

υwczy ko豉 poinformowa zebranych o tym, 瞠 karma dla zwierzyny jest wyk豉dana na bie膨co wed逝g przyj皻ego planu dokarmiania.

Kol. Prezes poinformowa zebranych, 瞠 w zwi您ku z wykonaniem planowanego pozyskania  85 szt.  lisów na terenie obwodu 299 Ko這 wyst徙i這 do Nadle郾ictwa Zwierzyniec o zwi瘯szenie planu o 20 szt. lisów.

Ad.4. Zarz康 Ko豉 powo豉 nast瘼uj帷e zespo造 do przeprowadzania inwentaryzacji zwierzyny:

- ob. 這w. nr 282 kol. 

- ob. 這w. nr 283 kol.

- ob. 這w. nr 299 kol.

- ob. 這w. nr 334 kol. 

Ad.5. Zarz康 ko豉 podj掖 uchwa喚 o zwi瘯szeniu

Ad.6. W zwi您ku ze zbli瘸j帷 si 60 rocznic istnienia ko豉, zarz康 ustali wst瘼n list cz這nków do wyró積ie i odznacze. Do pocztu sztandarowego Zarz康 wytypowa nast瘼uj帷ych kolegów:.

Ad.7. Zarz康 Ko豉 rozpatrzy pozytywnie podania o przyj璚iu na sta kol. 34-470 Czarny Dunaje i o przyj璚iu na cz這nka macierzystego ko豉 kol., 23-413 Obsza. Zostanie cz這nkiem ko豉 z chwil dokonania wp豉ty wpisowego w wysoko軼i 1500z.  Jednocze郾ie Zarz康 uzna, 瞠 ka盥y nowo wst瘼uj帷y winien posiada mundur my郵iwski.

Ad.8. Odczytano pismo z Ko豉 υw. nr 90 w sprawie przeniesienia ambon na terenie ob. 這w. 334. Zarz康 Ko豉 uzna 膨danie usuni璚ia ambon z terenu przygranicznego za bezzasadnie i nie poparte 瘸dn podstaw prawn.   Odczytano pismo Komisji Kultury, Etyki, Tradycji i promocji υwiectwa Z. O. PZ w Zamo軼iu. Odczytano Komunikat nr 17/2011 oraz nr 2/2012 a wraz z nim cz窷 tekstu ustawy z dnia 16 wrze郾ia 2011r. o ochronie zwierz徠 i wyk豉dni Komisji Organizacyjno-prawnej przy Z. O. w Zamo軼iu z dnia 10.01.2012r. w sprawie zaostrzenia przepisów prawa odno軼ie strzelania do wa喚saj帷ych si psów i kotów oraz projekt Rozporz康zenia Min. 字odowiska w sprawie rocznych planów 這wieckich.    

Ad.9. Zarz康 ko豉 uzna za zasadne konieczno嗆 zakupu zielonych szarf do sztandaru Ko豉 i zapasowych r瘯awiczek oraz grotu zako鎍zenia drzewca sztandaru z wizerunkiem 安. Huberta.

Ad.10. Posiedzenie Zarz康u Ko豉 zako鎍zy Prezes Ko豉 

...........................................................................................

Protokó Nr 7

z posiedzenia Zarz康u Ko豉  υwieckiego nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u z dnia 06.12.2011r.

W zebraniu uczestniczyli:

- Prezes Ko豉 

- υwczy Ko豉

- Z-ca υwczego Ko豉

- Skarbnik Ko豉

- Sekretarz Ko豉 

Zebranie odby這 si u kol. 

Posiedzenie Zarz康u otworzy Prezes Ko豉, przedstawiaj帷 porz康ek obrad:

          1.       Otwarcie zebrania,

            2.       Odczytanie protoko逝 z ostatniego posiedzenia Zarz康u,

            3.       Korespondencja,

            4.       Akcja „Pomó dzieciom przetrwa zim”,

            5.       Zako鎍zenie.

Ad.2. Protokó z ostatniego zebrania Zarz康u Ko豉 odczyta kol. Sekretarz Ko豉.                                                            Do protoko逝 nie wniesiono 瘸dnych uwag i przyj皻o go jednog這郾ie.

Ad.3. Odczytano Komunikat Zarz康u Okr璕owego PZ w Zamo軼iu Nr 15/2011 z dnia 15.11.2011r,

Ad.4. W odpowiedzi na apel ZO w Zamo軼iu i ZO w Lublinie Zarz康 Ko豉 po przedyskutowaniu podj掖 decyzj o zakupie paczek dla potrzebuj帷ych dzieci rodzin wielodzietnych o warto軼i ok. 50 z na 1 dziecko. Wytypowano potrzebuj帷e rodziny z terenu dzier瘸wionych obwodów 這wieckich. Rodzina z miejscowo軼i 真rawnica – troje dzieci i rodzina w Górecku Starym siedmioro dzieci.

Ad.5. Posiedzenie Zarz康u Ko豉 zako鎍zy Prezes Ko豉

       ..........................................................................................               

Protokó Nr.6

z posiedzenia Zarz康u Ko豉  υwieckiego nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u z dnia 31.10.2011r.

W zebraniu uczestniczyli:

- Prezes Ko豉 
- υwczy Ko豉 
- Z-ca υwczego Ko豉 
- Skarbnik Ko豉 
- Sekretarz Ko豉 

Zebranie odby這 si u kol. 

Posiedzenie Zarz康u otworzy Prezes Ko豉, przedstawiaj帷 porz康ek obrad:

                                                                                                                                                                                                                          1.       Otwarcie zebrania,
       2.       Odczytanie protoko逝 z ostatniego posiedzenia Zarz康u,
         3.       Omówienie korespondencji,                                                                                                                                               4.       Omówienie spotkania „Hubertowskiego” w dniu 5.11.2011r.                                                                                        5.       Zako鎍zenie.

Ad.2. Protokó z ostatniego zebrania Zarz康u Ko豉 odczyta kol Sekretarz Ko豉                                                            Do protoko逝 nie wniesiono 瘸dnych uwag i przyj皻o go jednog這郾ie.

Ad.3. Kol. Prezes zapozna zebranych z korespondencj:

- przedstawi i omówi spraw konieczno軼i wype軟ienia sprawozdania GUS – SOF-1,

- odczyta komunikat Nr.9/2011 Zarz康u Okr璕owego PZ w Zamo軼iu dotycz帷ego sk豉dek na PZ w wielko軼i 300 z - sk豉dka normalna i 165 z - sk豉dka ulgowa dla cz這nków powy瞠j 70-tego roku 篡cia i uczniów,

- nast瘼nie poinformowa o zdaniu kursu podstawowego przez sta篡stów: kol.Mateusza, Sebastiana oraz Sebastiana,

Ad.4. Zarz康 omówi szczegó造 organizacji „Hubertusa” w dniu 5.11.2011r. (zamówienie z這穎no dla  66 osób wraz z osobami zaproszonymi – przedstawiciele N-ctwa Zwierzyniec i Józefów, Elite Expeditions w Zwierzy鎍u, Burmistrza Zwierzy鎍a oraz przedstawicieli Zarz康u Okr璕owego PZ w Zamo軼iu i Rady Okr璕owej PZ w Zamo軼iu

Ad.5. Posiedzenie Zarz康u Ko豉 zako鎍zy Prezes Ko豉 

...............................................................................................................................................

Protokó Nr 1/2011

z Walnego Zgromadzenia Cz這nków Ko豉 Nr 59 "S這nka" w Zwierzy鎍u z dnia 8.05.2011 r.

 

         Porz康ek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocno軼i obrad.
3. Wybór przewodnicz帷ego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie porz康ku obrad Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie porz康ku obrad.
5. Odczytanie protoko逝 z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków.
7. Sprawozdanie z dzia豉lno軼i zarz康u za rok ubieg造.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia豉lno軼i Ko豉 za rok
ubieg造 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych cz這nków Zarz康u.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podj璚ie uchwa造 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z

dzia豉lno軼i Ko豉 za rok ubieg造 oraz zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania bud瞠tu za rok ubieg造.
11. Podj璚ie uchwa造 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji  Rewizyjnej.
12. Podj璚ie uchwa造 w sprawie absolutorium dla poszczególnych cz這nków Zarz康u.
13. Przedstawienie planu dzia豉lno軼i i bud瞠tu Ko豉 na rok nast瘼ny.
14. Podj璚ie uchwa造 w sprawie planu dzia豉lno軼i i bud瞠tu Ko豉 na rok nast瘼ny.                                                       15. Omówienie zasad organizacji "Lubelskich spotka z tradycj i Kultur υwieck".
16. Omówienie projektu  i ewentualne przyj璚ie uchwa造 w sprawie upowa積ienia Zarz康u Ko豉 do z這瞠nia wniosku o nadanie statutu organizacji Po篡tku Publicznego.
 17. Podj璚ie uchwa造 w sprawie upowa積ienia Zarz康u Ko豉 do opracowania i
zatwierdzenia kalendarza polowa zbiorowych.

18. Szkolenie przedsezonowe.
19. Wolne wnioski, sprawy ró積e.
20. Zako鎍zenie obrad i zamkni璚ie Walnego Zgromadzenia.

        Obecnych na zgromadzeniu:  45 cz這nków Ko豉

      Ad.1. Otwarcia Walnego Zgromadzenia Cz這nków Ko豉 dokona Prezes Ko豉 kol. Andrzej. Na podstawie podpisanej listy obecno軼i stwierdzi, i dzisiejsze zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwa.

   Ad.3. Zaproponowano:  - na Przewodnicz帷ego Zgromadzenia kol. Andrzeja, - na Sekretarza Zgromadzenia kol. Zbigniewa. Walne Zgromadzenie jednomy郵nie zaakceptowa這 podane kandydatury.                                                                                                                                                                                                   Kolega Andrzej przedstawi proponowany porz康ek obrad, do którego  nie wniesiono uwag.

      Ad.5.Protokó z ostatniego, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 pa寮ziernika 2010r.  odczyta kol. Zbigniew. Do tre軼i protoko逝 nie wniesiono uwag i przyj皻o go jednog這郾ie.

      AD.6. Do Komisji Uchwa i Wniosków zg這szono nast瘼uj帷ych kolegów: Walne Zgromadzenie jednog這郾ie zaakceptowa這 sk豉d Komisji.

      Ad.7.Ogóln cz窷 sprawozdania z dzia豉lno軼i Zarz康u Ko豉 za rok gospodarczy 2010/2011 przedstawi zebranym Prezes Ko豉 kol. Andrzej. Przypomnia ,瞠 uby這 3 cz這nków Ko豉 i trzech przyj皻o. Odszed w Krain Wiecznych υwów kol. Antoni i Witold, których pami耩 uczczono minut ciszy. Nast瘼nie omówi wa積iejsze sprawy poruszane na posiedzeniach Zarz康u z dnia 7pa盥ziernika, 3 listopada oraz 20 grudnia 2010r. Wspomnia o kontroli ob.299 przez Nadle郾ictwo Zwierzyniec oraz o umy郵nym spaleniu ambony w obwodzie 334.Omówi Komunikat Nr.1 Zarz康u Okr璕owego w Zamo軼iu dotycz帷ego planowanych imprez w bie膨cym roku m.in.: Konkursu Pracy Tropowców i Posokowców, XI Kresowego Konkursu Sygnalistów My郵iwskich, Zawodów Okr璕owych w Strzelectwie My郵iwskim,  III Lubelskim Spotkaniu z Tradycj i Kultur υwieck oraz Hubertusie Okr璕owym. Omówi równie spraw szkód 這wieckich i ich szacowania oraz spraw przystrzeliwania broni my郵iwskiej i zawodów strzeleckich. Podzi瘯owa kolegom, którzy zaanga穎wali si w organizacj II spotkania z Tradycj i Kultur 這wieck. Poinformowa o zaistnia造m przypadku sk逝sowania 豉ni w ob.Nr.299 w miesi帷u lutym. Podkre郵i o potrzebie siedziby Ko豉 oraz o tym, 瞠 posiedzenia Zarz康u odbywa造 si u poszczególnych cz這nków Zarz康u Przedstawi sprawozdanie ΜW 1 za rok 2010/11 oraz odczyta pisma  Urz璠u Marsza趾owskiego i R.D.L.P.  w Lublinie dotycz帷e powstania otuliny ochronnej  R.P.N. w Zwierzy鎍u.

          W drugiej cz窷ci sprawozdania Zarz康u , υwczy Ko豉 kol. Wies豉w przedstawi zebranym analiz realizacji planu odstrzaów za miniony rok w poszczególnych obwodach 這wieckich. Zaprezentowa równie zestawienia zwi您ane z ilo軼i wydanych odstrzaów indywidualnych w poszczególnych obwodach 這wieckich t.j.ob.282 -131, ob.283 -194, ob.299 -135,ob.334 -151 razem 611.Przedstawi stany inwentaryzacyjne urz康ze 這wieckich i hodowlanych tj. 111 ambon, 61 pa郾ików, 1,09 ha poletek 這wieckich. Poinformowa o zmniejszeniu powierzchni obwodu 283 o 815,74 ha oraz ob.299 o290,98 ha z tytu逝 utworzenia strefy ochronnej R.P.N.                      W dalszej cz窷ci wyst徙ienia informowa o wy這瞠niu karmy w ca這軼i oraz o tym, 瞠 ko鎍owych protokóów szacowania szkód by這 w ob.282-14, w ob.283-2, w 0b.299-6 oraz w ob.334-4. Przepracowano na rzecz Ko豉 1114 godz. na warto嗆 28388,80z. Samce zwierzyny  p這wej bez punków czerwonych po wycenie. Na zako鎍zenie przypomnia konieczno軼i zg豉szania siebie  wraz z pomocnikiem oraz 瞠 jazdy samochodami po 這wiskach nie mog s逝篡 jako ruchome ambony podczas pobytu na polowaniu indywidualnym.                                          Zaprezentowa plan pozyskania zwierzyny na rok gospodarczy 2011/12.

       Ad.8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia豉lno軼i Ko豉 w minionym roku gospodarczym przedstawi Przewodnicz帷y Komisji - kol. Janusz. Kontrol przeprowadzono  w obecno軼i ksi璕owej Pani Ewy , Prezesa, υwczego i Skarbnika Ko豉. Komisja w toku przeprowadzonej kontroli obejmuj帷ej m.in. zagadnienia finansowe, kancelaryjno - administracyjne i gospodarki 這wieckiej nie stwierdzi豉 uchybie w dzia豉lno軼i Zarz康u Ko豉. Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu postawi豉 wniosek do cz這nków Ko豉 zgromadzonych na Walnym Zgromadzeniu   o udzielenie absolutorium imiennie ka盥emu z cz這nków Zarz康u Ko豉.

        Ad.9. W dyskusji zabra g這s kol. Lucjan , który sugerowa aby obowi您kowe wyjazdy  w wyznaczone obwody mog造 odbywa si w zale積o軼i od tego gdzie si zamieszkuje.

        Ad.10.Podj皻o Uchwa喚 nast瘼uj帷ej tre軼i:

      Uchwa豉 Nr.1/2011 Walnego Zgromadzenia Ko豉 υwieckiego Nr.59 "S這nka" z dnia 08 maja 2011r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Zarz康u Ko豉 oraz wykonania bud瞠tu za rok 2010/11. Walne Zgromadzenie Ko豉 Nr.59"S這nka"w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011 roku dzia豉j帷 na podstawie & 53 pkt. 7 Statutu P.Z.. rozpatrzy這 i zatwierdzi這 sprawozdanie z dzia豉lno軼i Zarz康u Ko豉 i sprawozdanie z wykonania bud瞠tu. Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie.

        Ad.11.Podj皻o uchwa喚 nast瘼uj帷ej tre軼i:

      Uchwa豉 Nr.2/2011 Walnego Zgromadzenia Ko豉  υwieckiego Nr.59 "S這nka" w Zwierzy鎍u z dnia 08 maja 2011r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ko豉 za rok 2010/11. Walne Zgromadzenie Ko豉 Nr.59"S這nka" w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011 roku, dzia豉j帷 na podstawie & 53 pkt. 7 Statutu P.Z. rozpatrzy這 i zatwierdzi這 sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Ko豉 za rok 2010/11. Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie.

   Ad.12. Podj皻o uchwa喚 w nast瘼uj帷ej tre軼i:

      Uchwa豉 Nr.3/2011 Walnego Zgromadzenia Ko豉 Nr.59"S這nka"z dnia 08 maja 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium cz這nkom Zarz康u Ko豉 υwieckiego. Walne Zgromadzenie Ko豉 Nr 59 "S這nka" w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011r.dzia豉j帷 na podstawie &53 pkt. 7 Statutu P.Z.. po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej Ko豉 z這穎nego w trybie &70 pkt. 4 i 5 statutu postanawia:

      - udzieli absolutorium:

      1. Prezesowi Zarz康u Ko豉.

      2. υwczemu Ko豉.

      3. Zast瘼cy υwczego Ko豉.

      4. Sekretarzowi Ko豉.

      5. Skarbnikowi Kola.

      z wykonania obowi您ków cz這nków Zarz康u Ko豉 za rok 2010/2011. Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie.

        Ad.13. Kol. Prezes przedstawi zebranym plan dzia豉lno軼i Ko豉 i bud瞠tu na rok 2011/2012.Uwag nie wniesiono.

        Ad.14. Podj皻o uchwa喚 nast瘼uj帷ej tre軼i:

      Uchwa豉 Nr.4/2011Walnego Zgromadzenia Ko豉 υwieckiego Nr.59 "S這nka" z dnia 08 maja 2011r.w sprawie uchwalenia planu dzia豉lno軼i i bud瞠tu Ko豉 na rok 2011/12. Walne Zgromadzenie Ko豉 Nr.59"S這nka" w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011r. dzia豉j帷 na podstawie & 53 pkt. 6 Statutu P.Z.. po wys逝chaniu przedstawionych projektów uchwala plan dzia豉lno軼i i bud瞠tu Ko豉 na rok 2011/2012.Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie. 

      Uchwa豉 Nr.7/2011 Walnego Zgromadzenia Ko豉 υwieckiego Nr 59 "S這nka" w Zwierzy鎍u z dnia 08 maja 2011r.w sprawie uchwalenia upowa積ienia do dysponowania 鈔odkami finansowymi zgodnie z uchwalonym bud瞠tem. Walne Zgromadzenie Ko豉 υwieckiego Nr.59"S這nka" w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011r.,dzia豉j帷 na podstawie &53 pkt. 6 Statutu P.Z.. uchwala dla Zarz康u Ko豉 upowa積ienie do dysponowania 鈔odkami finansowymi zgodnie z uchwalonym bud瞠tem. Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie.

         Ad.15.Odno郾ie organizacji" III Lubelskich Spotka z Tradycj i Kultur υwieck" zabra g這s kol. Henryk  który poinformowa zebranych o tym, 瞠 imprez finansuje Urz康 Marsza趾owski w Lublinie oraz Urz康 Miasta Zwierzyniec. Nast瘼nie przypomnia o obowi您ku statutowym  przystrzeliwania broni oraz o wycenie medalowych trofeów 這wieckich.  Kol. Alfred poinformowa o istnieniu Klubu Kolekcjonerów υwiectwa, które zrzesza oko這 500 osób w kraju oraz, 瞠 brakuje oddzia逝 w okr璕u lubelskim.

         Ad.16.Prezes Ko豉 omówi  i przedstawi status organizacji Po篡tku Publicznego, w tym prawa                                  i obowi您ki. Podj皻o uchwa喚 w nast瘼uj帷ej tre軼i:

      Uchwa豉 Nr.5/2011 Walnego Zgromadzenia Ko豉 υwieckiego Nr.59"S這nka" z dnia 8 maja 2011r.w sprawie upowa積ienia Zarz康u Ko豉 do z這瞠nia wniosku o nadanie statusu Organizacji Po篡tku Publicznego. Walne Zgromadzenie Ko豉 Nr.59"S這nka" w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011r. dzia豉j帷 na podstawie & 53 pkt. 20 Statutu P.Z.. upowa積ia Zarz康 Ko豉 do z這瞠nia wniosku o nadanie statusu Organizacji Po篡tku Publicznego. Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie.

        Ad.17.Podj皻o uchwa喚 w nast瘼uj帷ej tre軼i:

      Uchwa豉 Nr.6/2011 Walnego Zgromadzenia Ko豉 υwieckiego Nr 59 "S這nka" w Zwierzy鎍u z dnia 08 maja 2011r.w sprawie upowa積ienia Zarz康u Ko豉 do opracowania i zatwierdzenia kalendarza polowa zbiorowych. Walne Zgromadzenie Ko豉 υwieckiego Nr.59"S這nka" w Zwierzy鎍u na posiedzeniu w dniu 08 maja 2011r.dzia豉j帷 na podstawie &53 pkt. 20 Statutu P.Z.. upowa積ia Zarz康 Ko豉 do opracowania i zatwierdzenia kalendarza polowa zbiorowych na rok 2011/12. Walne Zgromadzenie przyj窸o przedstawion uchwa喚 jednog這郾ie.

        Ad.18.Szkolenie przedsezonowe w zakresie "Sposoby i zasady wykonywania polowania, bezpiecze雟twa pos逝giwania si broni my郵iwsk na polowaniu  i poza polowaniem oraz zasad bezpiecze雟twa przechowywania broni" przeprowadzi i omówi kol. Janusz.

        Ad.19.Ustali si termin treningu strzeleckiego /p趾/ na strzelnicy w Zamo軼iu. Kol. Ireneusz przypomnia              o konieczno軼i kontynuowania prowadzenia Kroniki Ko豉.

        Ad.20.Obrady Walnego Zgromadzenia zako鎍zy Prezes Ko豉 kol. Andrzej, dzi瘯uj帷 wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo.

            Sekretarz Zgromadzenia                                                             Przewodnicz帷y Zgromadzenia


   

Zwierzyniec   2010-10-03 

Protokó

Komisji uchwa i wniosków z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Szkoleniowego

Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u z dnia 03.10.2010r.
 

                  Komisja uchwa i wniosków w sk豉dzie:

             1.  Tadeusz

             2.  Pawe

             3.  Janusz

      po wys逝chaniu obrad Walnego Zebrania, proponuje przyj璚ie nast瘼uj帷ych uchwa:

1.     
Uchwa豉 w sprawie utraty wa積o軼i uchwa WZ K nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u.(w za. uchwa豉 nr 10)
2.     
Uchwa豉 w sprawie siedziby i adresu ko豉. (w za. uchwa豉 nr 11)
3.     
 Uchwa豉 w sprawie sk豉dek cz這nkowskich i innych op豉t wnoszonych przez cz這nków na rzecz ko豉, a tak瞠 terminu ich uiszczania. (w za. uchwa豉 nr 12)
4.     
Uchwa豉 w sprawie zasad wydawania zezwole na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. (w za. uchwa豉 nr 13)
5.     
Uchwa豉 w sprawie zasad wykonywania polowa indywidualnych i zbiorowych. (w za. uchwa豉 nr 14)
6.     
Uchwa豉 w sprawie obowi您kowych prac gospodarczych. (w za. uchwa豉 nr 15)
7.     
Uchwa豉 w sprawie upowa積ie dla zarz康u ko豉. (w za. uchwa豉 nr 16)
8.     
Uchwa豉 w sprawie stref ochronnych dla zwierzyny w otulinie RPN. (w za. uchwa豉 nr 17)

Podpisy :
1.
2.

3.

Uchwa豉 nr 10/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku

w sprawie utraty wa積o軼i uchwa WZ K nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u

         Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

 „§1. 1.Trac wa積o嗆 wszystkie uchwa造 Walnych Zgromadze Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u podj皻e przed dniem 25.04.2010r, w sprawach obj皻ych uchwa豉mi przyj皻ymi na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu”.                                                                                                                                                                                                      Podstawa prawna - § 53, pkt. 20 Statutu PZ

Uchwa豉 nr 11/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku

w sprawie siedziby i adresu ko豉.                                                                                         

         Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

„§ 1. 1.Ko這 υwieckie Nr 59 „S這nka” w Zwierzy鎍u ma siedzib w miejscowo軼i Zwierzyniec, znajduj帷ej  si we w豉軼iwo軼i Zarz康u Okr璕owego PZ w Zamo軼iu. Adresem Ko豉 jest: Bogdan, ul. Bia造 S逝p 15A/4, 22-470 Zwierzyniec”.                                          Podstawa prawna - § 53, pkt. 1 Statutu PZ

 

Uchwa豉 nr 12/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku

w sprawie sk豉dek cz這nkowskich i innych op豉t wnoszonych przez cz這nków na rzecz ko豉, a tak瞠 terminu ich uiszczania.
Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

„§ 1. 1.  Wysoko嗆 sk豉dki cz這nkowskiej na rzecz ko豉 ustala si na kwot 260,00 z rocznie, p豉tn w stosunku minimum kwartalnym. Uchwa豉 obowi您uje od 1 kwietnia 2011r.                                                                                            2. Terminem wymagalno軼i sk豉dki cz這nkowskiej jest ostatni dzie kwarta逝.                                                                  §  2. 1.Wysoko嗆 op豉ty zamiennej za niewykonywane godziny prac gospodarczych wynosi 15 z/godz.        
2. Naliczenie godzin prac gospodarczych nie wykonanych przez poszczególnych cz這nków ko豉 dokonuje komisja do przegl康u stanu technicznego urz康ze 這wieckich i oceny wykonanych prac w terminie do 30 czerwca.

3. Zap豉ta za niewykonane godziny prac gospodarczych nast徙i musi w ci庵u 14 dni od daty poinformowania cz這nka o nale積o軼i wynikaj帷ej z rozliczenia tych godzin.                                                                                               4. W przypadku braku mo磧iwo軼i wykonania obowi您kowych prac gospodarczych, ka盥y cz這nek ko豉 mo瞠 ui軼i op豉t przywo豉n w pkt. 2, w terminie do 10 kwietnia za dany rok gospodarczy, zwalniaj帷 si z konsekwencji za nie wykonanie tych prac”.                                                                                                                             §  3. 1. Wyp豉ta rekompensat oraz wp豉t za zwierzyn bran na u篡tek w豉sny nast瘼uje w ostatni i pierwszy dzie miesi帷a.                                                                                                                                                                              §  4. 1. Obni瘸 si wysoko嗆 sk豉dki cz這nkowskiej na rzecz ko豉 o 50% dla cz這nków ko豉 w wieku powy瞠j 70 roku 篡cia, dla cz這nków ko豉 w wieku do 25 roku 篡cia odbywaj帷ych nauk szkoln.                                                                                                                                                                                           2. Zwalnia si cz這nków zarz康u ko豉 z op豉cania sk豉dek cz這nkowskich na rzecz ko豉 oraz z obowi您kowych prac gospodarczych na rzecz ko豉.                                                                                                                                                      §5. 1. Ustala si pogotowie kasowe dla skarbnika ko豉 w kwocie 4 tys. z, w gotówce”.                                                                              Podstawa prawna - § 53, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 20 oraz § 74, pkt. 5 Statutu PZ

 

Uchwa豉 nr 13/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku

w sprawie zasad wydawania zezwole na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.

 Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

„§ 1. 1. Upowa積ienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrza豉mi, wydawane s bez ogranicze i na równych prawach wszystkim cz這nkom ko豉, nie posiadaj帷ym zaleg這軼i finansowych i rzeczowych w zakresie obowi您kowych 鈍iadcze na rzecz ko豉, posiadaj帷ych dokument potwierdzaj帷y przystrzelanie broni, uczestniczyli w szkoleniu z zakresu bezpiecze雟twa i wykonywania polowa.                                                                                                                                                                                       2. Zarz康 ko豉 upowa積iony jest do podzia逝 odstrzaów samców zwierzyny p這wej dla poszczególnych cz這nków ko豉.                                                                                                                                                                                              3. Kryteria podzia逝 tj. ilo嗆 godzin przepracowanych, zas逝gi na rzecz ko豉, pozyskanie danego gatunku w sezonie poprzednim itp. zamieszcza w protokole z posiedzenia zarz康u, a informacja o tych kryteriach jest dost瘼na dla ka盥ego cz這nka ko豉.                                                                                                                                       §  2. 1. Do wydawania odstrzaów upowa積ia si 這wczego ko豉, a w przypadku braku takiej mo磧iwo軼i zast瘼c 這wczego ko豉.                                                                                                                                                                            2. Odstrza造 wydaje si na okres 2 miesi璚y z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na 1 miesi帷.                                                      3. Odstrza造 po terminie wa積o軼i zda osobom upowa積ionym do ich wystawiania w terminie 14 dni pod rygorem wstrzymania wydania nast瘼nych upowa積ie na okres 3 miesi璚y.                                                                                                                                                                                      4. Odstrza造 wydawane s w ostatnim i pierwszym dniu miesi帷a.                                                                                      5. Ka盥y cz這nek ko豉 ma prawo zaprosi na polowanie go軼ia 3 razy w ci庵u roku.                                                     6. Zarz康 ko豉, jako organ ko豉 mo瞠 zaprasza go軼i na podstawie uchwa造 zarz康u ko豉.                                                                                                                                                                                               7. Odstrza dla zaproszonego my郵iwego ma wa積o嗆 1 miesi帷a bez prawa przed逝瞠nia.                                           8. Zaproszony my郵iwy mo瞠 wykonywa polowanie tylko w obecno軼i cz這nka ko豉.                                                                                                                                                                                             §  3. 1. My郵iwy, który pozyska zwierzyn grub zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyk 這wieck, ma prawo pierwsze雟twa do zakupu jej tuszy, po cenie uzyskiwanej w danym czasie przez ko這 od punktu skupu skupuj帷ego tusze od ko豉.                                                                                                                                                      2. Podstaw obci捫enia my郵iwego za sprzedawan mu tusz jest protokó  spisany na okoliczno嗆 odkupienia na u篡tek w豉sny pozyskanej tuszy podpisany przez upowa積ionych 3 cz這nków ko豉.                                                      3. Upowa積ia si do podpisu protokoów spisywanych na okoliczno嗆 odkupienia na u篡tek w豉sny pozyskanej tuszy cz這nków zarz康u oraz gospodarzy 這wisk.                                                                                                                 4. Tusze zwierzyny drobnej i trofea zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyk 這wieck nale膨 si my郵iwemu, który dan zwierzyn lub trofeum pozyska .                                                                 5. Tusze zwierzyny drobnej i trofea zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasad wykonywania polowania i etyki 這wieckiej zostaj zagospodarowane zgodnie z decyzj podj皻 przez zarz康 ko豉.                                                        §  4. 1. Cz這nkom ko豉 przys逝guje rekompensata w wysoko軼i 20 % warto軼i tuszy z tytu逝 pozyskania zwierzyny grubej.                                                                                                                                                                          2. Rekompensata przys逝guje za tusze pozyskane w I klasie jako軼i.                                                                               3. Za dzika branego za u篡tek w豉sny pozyskanego w okresie: od 1 kwietnia do 30 maja na terenie obwodu 這wieckiego nr 282 i od 1 kwietnia do 30 wrze郾ia na terenie obwodu 這wieckiego nr 334 cz這nkom ko豉 przys逝guje rekompensata w wysoko軼i 40 %”.                                                                                                                              Podstawa prawna - § 53, pkt. 10 Statutu PZ

 

Uchwa豉 nr 14/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku
 

w sprawie zasad wykonywania polowa indywidualnych i zbiorowych.

         Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

„§ 1. 1. Osoby upowa積ione przez zarz康 ko豉 do dokonywania wpisów w ksi捫kach ewidencji zg這sze na polowania indywidualne odpowiadaj za ich zgodno嗆 z obowi您uj帷ymi przepisami oraz za prawid這wo嗆 dokonywanych w nich wpisów.                                                                                                               2. Zg這sze dokonywa nale篡 w godz. 14-16, dopuszcza si zg這szenia w godzinach 8-9.                                             3. Polowania na ba瘸nty – koguty wykonywa mo積a w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 14.                                                                                                                                                               4. Zabrania si zak豉dania n璚isk, karmisk, budowy i przenoszenia urz康ze 這wieckich bez wiedzy zarz康u ko豉.                                                                                                                                                                                              5. My郵iwego, który wyrz康za szkod w uprawach rolnych obci捫a si kosztami wyrz康zonej szkody, kosztami jej szacowania oraz wstrzymuje si odstrza造 na okres 3 miesi璚y.                                                                                         6. Zobowi您uje si ka盥ego cz這nka ko豉 do odbycia 2 polowa indywidualnych na terenie obwodu 這wieckiego nr 282 w okresie 1 kwiecie – 30 czerwiec.                                                                                                                            7.  Zobowi您uje si ka盥ego cz這nka ko豉 do odbycia 4 polowa indywidualnych na terenie obwodu 這wieckiego nr 334 w okresie 1 kwiecie – 30 wrzesie.                                                                                                                              §  2.1. Plan polowa zbiorowych opracowuje zarz康 ko豉, podaj帷 w szczególno軼i prowadz帷ego polowanie.                   
2. Rodzaj zwierzyny do odstrza逝 podany na planie polowa mo瞠 zosta zmieniony przez zarz康 ko豉, w zale積o軼i od bie膨cej sytuacji 這wieckiej.                                                                                                                              3. Udzia na polowaniu zbiorowym nale篡 zg這si 這wczemu ko豉 najpó幡iej do godziny 16 w pi徠ek poprzedzaj帷y termin polowania zbiorowego.                                                                                                        Podstawa prawna - § 53, pkt. 20 Statutu PZ

 

Uchwa豉 nr 15/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku 

w sprawie obowi您kowych prac gospodarczych.

         Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

„§ 1. 1. Cz這nkowie Ko豉 zobowi您ani s do wykonywania na równych prawach obowi您kowych prac gospodarczych,   z zastrze瞠niami zawartymi w uchwa豉ch ko豉.                                                                                                                             2. Norma prac wynosi minimum 30 godzin w ci庵u sezonu.                                                                                                 3. Zakres i sposób organizacji w/w prac okre郵i zarz康 ko豉 w formie planu prac opracowanego w terminie do 31 marca i przes豉nego cz這nkom ko豉.                                                                                                                                                          4. Zwalnia si z obowi您ku wykonywania obowi您kowych prac gospodarczych cz這nków ko豉 w wieku powy瞠j 70 roku 篡cia, honorowych cz這nków ko豉 i zwi您ku.                                                                                                                             5. Zarz康 ko豉 jest upowa積iony do zwolnienia z obowi您ku wykonywania prac gospodarczych my郵iwego, który nie poluje w danym roku 這wieckim.                                                                                                                                                 6. Prace nale篡 wykona w terminie do 31 maja.                                                                                                                        7. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zarz康em dopuszcza si inny termin wykonania prac.                          §  2. 1. Zobowi您uje si cz這nków ko豉, nie dotyczy cz這nków zarz康u i gospodarzy 這wisk do nieodp豉tnego przekazania na rzecz ko豉 karmy w ilo軼i 50 kg (rodzaj karmy w zale積o軼i od potrzeb okre郵i zarz康 ko豉) lub uiszczenie kwoty 30 z. Termin realizacji ustala si na 15 pa寮ziernik ka盥ego roku. Uchwa豉 obowi您uje od sezonu 2010/2011.                         

§  3. 1. Powo逝je si komisj do przegl康u stanu technicznego urz康ze 這wieckich i oceny wykonanych prac w sk豉dzie: 1. υwczy lub z-ca 這wczego, 2. Gospodarz 這wiska, 3. Cz這nek ko豉.                                                               2. Powo逝je si komisj do szacowania szkód w sk豉dzie: 1. Z-ca 這wczego ko豉, 2. Gospodarz 這wiska.                                                                                                                                                                                        3. W sk豉d wy瞠j wymienionych komisji b璠 w陰czani pozostali cz這nkowie ko豉, w miar potrzeb.                                                                                                                                                                                         4. Cz這nkom komisji przys逝guje zwrot kosztów transportu rozliczanych na zasadach delegacji oraz zalicza czas sp璠zony w trakcie wyjazdów do obowi您kowych godzin prac gospodarczych.                                                         Podstawa prawna - § 53, pkt. 20 Statutu PZ  

Uchwa豉 nr 16/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku
 

w sprawie upowa積ie dla zarz康u ko豉.

         Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 w brzmieniu:

„§ 1. 1. Upowa積ia si zarz康 ko豉 do zakupu urz康zenia wielofunkcyjnego dla sekretarza ko豉 oraz innych potrzebnych urz康ze i narz璠zi.                                                                                           2. Upowa積ia si zarz康 ko豉 do zakupu 鈔odków odstraszaj帷ych zwierzyn.                         3.Upowa積ia si zarz康 ko豉 do wydzier瘸wienia lokalu na potrzeby siedziby ko豉.                                                                                                                                              4. Upowa積ia si prezesa ko豉 do ustanowienia pe軟omocnika, który b璠zie reprezentowa ko這 w ARiMR.                                                                                                                                       §  2. 1. Upowa積ia si zarz康 ko豉 do zwrotu kosztów rozmów telefonicznych Prezesowi Ko豉 w wysoko軼i poniesionych wydatków
2. Upowa積ia si zarz康 ko豉 do zwrotu kosztów rozmów telefonicznych υwczemu Ko豉 w formie rycza速u w wysoko軼i 50 z za miesi帷.                                                                                                                                   Podstawa prawna - § 53, pkt. 20 Statutu PZ  


Uchwa豉 nr 17/2010

Walnego Zebrania Ko豉 υwieckiego Nr 59 „S這nka” z dnia 3.10.2010 roku
 

 w sprawie stref ochronnych dla zwierzyny w otulinie RPN.

       Walne Zebranie Ko豉 Nr 59 „S這nka” na posiedzeniu w dniu 3 pa寮ziernika 2010r., zatwierdzi這 uchwa喚 zobowi您uj帷 Zarz康 Ko豉 do zbadania faktycznego stanu prawnego tych cz窷ci obwodów 這wieckich, które wesz造 jako strefa ochronna zwierzyny w otulinie Roztocza雟kiego Parku Narodowego


 Adres do korespondencji:
 ul. H. H. Gromowskiego 4/13
 22-470 Zwierzyniec

Ko這 υwieckie Nr 59 "S這nka"
w Zwierzy鎍u ul. Bia造 S逝p 15a/4
22-470 Zwierzyniec
NIP - 922-10-73-232

Nr konta: PBS o/Zwierzyniec
53 9644 1062 2005 6200 0026 0001
  Regon - 950147489
Sk豉d Zarz康u:
     Prezes
           – Andrzej Wojty這                          tel. 601259059
     υwczy
          – Wies豉w Jasina                           tel. 846872656
      Z-ca υwczego
           – Janusz Surmacz                          tel. 793231147
      Skarbnik
           – Bogdan Ho這wi雟ki                      tel. 501225878
      Sekretarz
            – Zbigniew ㄆkasik                         tel. 696474374