Licznik odwiedzin

  


Przebieg granicy obwodu nr 326 (dawniej-334)

Od wschodu z m. Olchowiec nurtem rz. Wiro­wa do granicy województwa i granic woje­wództwa do drogi Moszczanica (Kol. Moszczanica) - Wola Obsza雟ka. T drog przez m. Wola Obsza雟ka, tj.  szos Tarnogród - Zamch do szosy w kierunku m. Babice - do m. Babice. Z m. Babice drog przez m. Dorbozy, Olcho­wiec do rz. Wirowa w m. Olchowiec.

MAPKA OBWODU Adres do korespondencji:
 ul. H. H. Gromowskiego 4/13
 22-470 Zwierzyniec

Ko這 υwieckie Nr 59 "S這nka"
w Zwierzy鎍u ul. Bia造 S逝p 15a/4
22-470 Zwierzyniec
NIP - 922-10-73-232

Nr konta: PBS o/Zwierzyniec
53 9644 1062 2005 6200 0026 0001
  Regon - 950147489
Sk豉d Zarz康u:
     Prezes
           –  tel. 601259059
     υwczy
            –   tel. 785266000
      Z-ca υwczego
           –  tel. 509578687
      Skarbnik
           –  tel. 501225878
      Sekretarz
            –  tel. 720766445