Opis granicy obwodu nr 279 (dawniej-282)

Od wschodu z m. Bodaczów szos do rz. Wieprz w m. Klemensów i t rzek do m. Szczebrzeszyn. Z m. Szczebrzeszyn drog przez m. Zagroble do m. Podborcze. Dalej drog przez m. Podborcze, Zaburze do m. Mokrelipie. Z m. Mokrelipie szos przez m. S御iadka, 毒ebce, Deszkowice, Michaów dro­g za parkiem do m. Bodaczów.
.


 Adres do korespondencji:
 ul. H. H. Gromowskiego 4/13
 22-470 Zwierzyniec

Ko這 υwieckie Nr 59 "S這nka"
w Zwierzy鎍u ul. Bia造 S逝p 15a/4
22-470 Zwierzyniec
NIP - 922-10-73-232

Nr konta: PBS o/Zwierzyniec
53 9644 1062 2005 6200 0026 0001
  Regon - 950147489
Sk豉d Zarz康u:
     Prezes
           –  tel. 601259059
     υwczy
          –  tel. 785266000
      Z-ca υwczego
           –  tel. 509578687
      Skarbnik
           –  tel. 501225878
      Sekretarz
            –  tel. 720766445